Služby

Disponujeme skutočne širokou ponukou služieb, ako sú:

  • Elektroinštalačné práce
  • Práce v oblasti kúrenia
  • Zhotovovanie stavieb
  • Výstavba rodinných a obytných domov na kľúč
  • Zemné práce
  • Kanalizačné práce
  • Úprava terénov
  • Kompletné rekonštrukčné práce
  • Či požičiavanie strojov.

Snaha našej spoločnosti vedie k neustálemu zvyšovaniu profesionality v odbornosti, ale aj  v technickosti či komunikatívnosti a vedie k odstraňovaniu aj tých najmenších negatív ovplyvňujúcich klienta počas realizácie stavby. 

Garantujeme ukončenie stavieb v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite. Po niekoľko ročných skúsenostiach sme dospeli k názoru, že každá stavba a každý klient je iný, a práve preto sme schopní sa plne prispôsobiť všetkým požiadavkám zákazníka.